Home

โครงการอบรมหลักสูตร การสอนวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21

ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
เรื่องย่อ: 
โครงการอบรมหลักสูตร การสอนวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสอนวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21 ให้แก่บุคคลทั่วไป ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมของสถาบัน