Home

ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย นิสิตชั้นปีที่ 1/2560

ประเภทข่าว: 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องย่อ: 
ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย นิสิตชั้นปีที่ 1/2560
นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สามารถเข้าตรวจและพิมพ์ผลการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60-31 ม.ค. 61 ที่ https://goo.gl/MwegPz หรือ สแกน QR code #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-218-9481

**ใช้รหัสนิสิตเข้าระบบในครั้งแรก


กิจกรรมของสถาบัน