Home

ขยายเวลารับสมัคร....สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทข่าว: 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องย่อ: 
ขยายเวลารับสมัคร....สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
(01 ก.ย. 2560)

ขยายเวลารับสมัคร....สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 สาขาการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติงานประจำสถาบันภาษาไทยสิรินธร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดูรายละเอียด

กิจกรรมของสถาบัน