Home

ภาพกิจกรรม โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การเขียนประชาสัมพันธ์

ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
เรื่องย่อ: 
ภาพกิจกรรม โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การเขียนประชาสัมพันธ์
  

        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ อัศวดรเดชา หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค ที่ปรึกษาชมรมสื่อบ้านนอก ในอุปถัมภ์มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และคุณสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

กิจกรรมของสถาบัน