Home

ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรถ้อยคำกับการสื่อสาร

ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
เรื่องย่อ: 
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรถ้อยคำกับการสื่อสาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
  

        เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรถ้อยคำกับการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นววรรณ พันธุเมธา เป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

กิจกรรมของสถาบัน