Home

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง

ประเภทข่าว: 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องย่อ: 
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง

       สถาบันภาษาไทยสิรินธรเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

       - เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) วุฒิปริญญาโทขึ้นไปทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาการวัดผลและประเมินผล 1 ตำแหน่ง >>>>ดูรายละเอียด<<<<

       - เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) วุฒิปริญญาโทขึ้นไปทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกหรือโททางภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือภาษาศาสตร์ 3 ตำแหน่ง >>>>ดูรายละเอียด<<<<

        ##### สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 #####

กิจกรรมของสถาบัน