Home

ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การอ่านวรรณคดีเชิงวิเคราะห์

ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
เรื่องย่อ: 
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การอ่านวรรณคดีเชิงวิเคราะห์
  

        เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การอ่านวรรณคดีเชิงวิเคราะห์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

กิจกรรมของสถาบัน