Home

ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ความรู้เรื่องบาลีสันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย

ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
เรื่องย่อ: 
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ความรู้เรื่องบาลีสันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย
  

        เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ความรู้เรื่องบาลีสันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย ให้แก่บุคลากรทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

กิจกรรมของสถาบัน