Home

การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยที่ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน

ประเภทข่าว: 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องย่อ: 
การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยที่ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน
  

        เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน

         การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่น สถาบันภาษาไทยสิรินธรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาได้จัดการทดสอบขึ้นที่ Kanda Institute of Foreign Languages มีผู้เข้าร่วมการทดสอบเป็นนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวน 25 คน

         ส่วนการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศที่ไต้หวัน สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดการทดสอบที่ National University of Kaohsiung ( NUK ) Taiwan มีผู้เข้าร่วมการทดสอบเป็นนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

กิจกรรมของสถาบัน