Home

โครงการอบรม สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
เรื่องย่อ: 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนจดหมายและบันทึกติดต่องาน
  

        เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนจดหมายและบันทึกติดต่องานให้แก่บุคลากรของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันฯผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฏีพร ชำนิโรคศานต์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

กิจกรรมของสถาบัน