Home

โครงการอบรม สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ

ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
เรื่องย่อ: 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนจดหมายและบันทึกติดต่องาน
  

        เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 หน่วยบริการวิชาการ สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนจดหมายและบันทึกติดต่องานให้แก่บุคลากรของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาฯ โดยได้รับเกียรติผู้อำนวยการสถาบันฯ ผศ.ดุษฏีพร ชำนิโรคศานต์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

กิจกรรมของสถาบัน