Home

โครงการอบรม เรื่องถ้อยคำกับการสื่อสาร

ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
เรื่องย่อ: 
โครงการอบรมเรื่อง “ถ้อยคำกับการสื่อสาร”
  

        เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารจุฬาวิชช์ 1 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดอบรมเรื่อง “ถ้อยคำกับการสื่อสาร” ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สถาบันฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา มาบรรยายในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

กิจกรรมของสถาบัน