Home

โครงการอบรมการอ่านวรรณคดีเชิงวิเคราะห์

ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
เรื่องย่อ: 
โครงการบริการความรู้ภาษาไทย สำหรับครูภาษาไทยและผู้สนใจทั่วไป เรื่อง การอ่านวรรณคดีเชิงวิเคราะห์
  

        เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 สถาบันภาษาไทยสิรินธร ได้จัดโครงการอบรมความรู้ภาษาไทย สำหรับครูภาษาไทยและผู้สนใจทั่วไป หลักสูตรการอ่านวรรณคดีเชิงวิเคราะห์ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ เป็นผู้บรรยาย

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

กิจกรรมของสถาบัน