Home

โครงการอบรมเสียงและการสื่อสาร

ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
เรื่องย่อ: 
โครงการอบรม เรื่องเสียงและการสื่อสาร รุ่นที่ 1
  

        เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 หน่วยบริการวิชาการ สถาบันภาษาไทยสิรินธร ได้จัดโครงการอบรมความรู้ภาษาไทย หลักสูตรเสียงกับการสื่อสาร (รุ่น 1) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฏีพร ชำนิโรคศานต์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้บรรยาย

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

กิจกรรมของสถาบัน