Home

ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว เรื่องย่อ
สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยยูนนาน
สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยยูนนาน (03/07/2017) ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 (23/06/2017) ...
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายศึกษาดูงานด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายศึกษาดูงานด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร (09/06/2017) ...
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง (24/05/2017) ...
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2560 (22/02/2017) ...
รับสมัครผู้สนใจอบรมเรื่อง ความรู้เรื่องบาลีสันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย
เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง ความรู้เรื่องบาลีสันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย วันที่ 28 มีนาคม 2560 (22/02/2017) ...
การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยที่ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน
การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยที่ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน (27/12/2016) ...
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทดสอบ CU-TMC ครั้งที่ 3/2559
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทดสอบ CU-TMC ครั้งที่ 3/2559 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 - 12.00 น. (13/12/2016) ...
รับสมัครสอบ CU-TMC
รับสมัครสอบ CU-TMC ครั้งที่ 3/2559 ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2559 ถึง 8 ธ.ค. 2559 (28/11/2016) ...
ผลการทดสอบวัดระดับสมรรถภาพภาษาไทย
ดูผลการทดสอบวัดระดับสมรรถภาพภาษาไทยของนิสิตแรกเข้าและนิสิตชั้นปีที่ 3 (28/11/2016) ...

กิจกรรมของสถาบัน