Home

ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว เรื่องย่อ
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ และศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ และศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ (05/10/2017) ...
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ CU-TPT 4/2560 (รอบพิเศษ)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ CU-TPT 4/2560 (รอบพิเศษ) (21/09/2017) ...
ทดสอบ CU-TPT รอบพิเศษ
ทดสอบ CU-TPT รอบพิเศษ วันที่ 24 กันยายน 2560 (13/09/2017) ...
ขยายเวลารับสมัคร....สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ขยายเวลารับสมัคร....สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (01/09/2017) ...
จัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยที่ไต้หวัน
สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศที่ไต้หวัน (16/08/2017) ...
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 สาขาการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 สาขาการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา (21/07/2017...
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 (14/07/2017) ...
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 (14/07/2017) ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (P7)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (P7) (14/07/2017) ...
รับสมัครสอบ CU-TPT ครั้งที่ 3/2560
รับสมัครสอบ CU-TPT ครั้งที่ 3/2560 (05/07/2017) ...

กิจกรรมของสถาบัน