Home

ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว เรื่องย่อ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย CU-TPT ครั้งที่ 4/2561
ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย CU-TPT ครั้งที่ 4/2561 (07/11/2018) ...
2018 Seminar on Thailand Culture Studies Taiwan
2018 Seminar on Thailand Culture Studies Taiwan (02/05/2018) ...
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทดสอบ CU-TMC ครั้งที่ 1/2561
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทดสอบ CU-TMC ครั้งที่ 1/2561 (29/03/2018) ...
งานครบรอบ 101 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานครบรอบ 101 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (29/03/2018) ...
สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยที่ประเทศญี่ปุ่น
สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยที่ประเทศญี่ปุ่น (07/12/2017) ...
สถาบันภาษาไทยสิรินธร ต้อนรับผู้บริหารและคณะอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย
สถาบันภาษาไทยสิรินธร ต้อนรับผู้บริหารและคณะอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย (07/12/2017) ...
ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย CU-TPT ครั้งที่ 5/2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย CU-TPT ครั้งที่ 5/2560 (15/11/2017) ...
ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย นิสิตชั้นปีที่ 1/2560
ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย นิสิตชั้นปีที่ 1/2560 (02/11/2017) ...
รับสมัครสอบ CU-TMC 3/2560
ประกาศรับสมัครทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย CU-TMC ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 (02/11/2017) ...
รับสมัครสอบ CU-TPT ครั้งที่ 5/2560
รับสมัครสอบ CU-TPT ครั้งที่ 5/2560 (12/10/2017) ...

กิจกรรมของสถาบัน