หน้าแรก


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหลายตำแหน่ง ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และวิจัย วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/…/annou…/job/900_4116.pdf

2. เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) ปฏิบัติงานด้านการสอนและการทดสอบ วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/…/annou…/job/900_4115.pdf

3. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/…/annou…/job/900_4117.pdf

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 เมษายน 2562 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 5 เมษายน 2562 ดูประกาศรายชื่อที่ http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2218-9480-2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย

#นิสิตปีรองก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

+ ทดสอบเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 +

ที่ www.sti.chula.ac.th/form/score.php

โทรสอบถามเพิ่มเติม 0-2218-9480-1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 สำหรับบุคคลทั่วไป ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน สำหรับบุคคลทั่วไป ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี และอาจารย์ ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'

#สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
++ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ
++ หลักสูตร การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน
++ วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562
++ โดยวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
อาจารย์ ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์
++ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2562
++ ลงทะเบียนได้ที่ http://www.sti.chula.ac.th/form/training.php
หรือสอบถามเพิ่มเติม 0-2218-9481
ค่าลงทะเบียนเพียง 3,500 บาทเท่านั้น
**รีบสมัครด่วน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'

# สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

++ เปิดทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับบุคคลทั่วไป CU-TPT ครั้งที่ 1/2562

++ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562

++ ทดสอบวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.

++ สมัครสอบได้ที่ http://www.sti.chula.ac.th/form/tpttmc.php

++ ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 600 บาท

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'

ตรวจสอบรายชื่อกดดูได้ที่นี่

แผนที่สถานที่สอบ

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

1) โปรดมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที เริ่มสอบเวลา 9.00 น.
2) ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประชาชนฉบับจริง/หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาในวันสอบ
3) ผู้เข้าสอบไม่สามารถออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาการสอบ
4) เตรียมอุปกรณ์การเขียน ปากกา และปากกาลบคำผิดให้พร้อม
5) โปรดแต่งกายสุภาพและเป็นทางการ (ห้ามใส่เสื้อยืด กางเกงหรือกระโปรงยีนส์ กางเกงเลกกิ้ง รองเท้าแตะ รองเท้ารัดส้น และชุดกีฬา)
6) ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
7) กรณีเกิดการสูญหายทรัพย์สินมีค่าสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตรวจสอบรายชื่อกดดูได้ที่นี่

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

1) โปรดมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที เริ่มสอบเวลา 9.00 น.
2) ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประชาชนฉบับจริง/หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาในวันสอบ
3) ผู้เข้าสอบไม่สามารถออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาการสอบ
4) เตรียมอุปกรณ์การเขียน ปากกา และปากกาลบคำผิดให้พร้อม
5) โปรดแต่งกายสุภาพและเป็นทางการ (ห้ามใส่เสื้อยืด กางเกงหรือกระโปรงยีนส์ กางเกงเลกกิ้ง รองเท้าแตะ รองเท้ารัดส้น และชุดกีฬา)
6) ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
7) กรณีเกิดการสูญหายทรัพย์สินมีค่าสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการอ่านภาษาไทย ให้แก่บุคคลทั่วไป ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์วิรัลพัชร จรัสเพชร มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสอนวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21 ให้แก่บุคคลทั่วไป ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน ให้แก่บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พรรณพิมล กุลบุญ และ อาจารย์ ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี และ ผศ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถาบันภาษาไทยสิรินธรเปิดรับสมัครผู้สนใจทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย CU-TPT ครั้งที่ 3/2561

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/e1yUwC

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.sti.chula.ac.th/academic/native/CU-TPT หรือติดต่อ พิชชาพร สมมุติรัมย์ โทรศัพท์ 0-2218-9481

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุมสำหรับบุคคลทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี และผศ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรได้รับเชิญจาก National University of Kaohsiung ให้เป็น Keynote Speaker ในหัวข้อ "Thai Language Proficiency Test (CUTFL) & Thailand's Employment Direction" ณ National University of Kaohsiung ไต้หวัน

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

1) โปรดมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที เริ่มสอบเวลา 9.30 น. (ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหลังเวลา 9.45 น. ไม่ว่ากรณีใด ๆ)
2) ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประชาชนฉบับจริง/หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาในวันสอบ
3) ผู้เข้าสอบไม่สามารถออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาการสอบ
4) เตรียมอุปกรณ์การเขียน ปากกา และปากกาลบคำผิดให้พร้อม
5) โปรดแต่งกายสุภาพและเป็นทางการ (ห้ามใส่เสื้อยืด กางเกงหรือกระโปรงยีนส์ เลกกิ้ง รองเท้าแตะ รองเท้ารัดส้น และชุดกีฬา)
6) ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
7) กรณีเกิดการสูญหายทรัพย์สินมีค่าสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร ความรู้เรื่องบาลีสันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรได้ร่วมพิธีตักบาตร และถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในงานครบรอบ ๑๐๑ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน สำหรับบุคคลทั่วไป ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พรรณพิมล กุลบุญ และ อาจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 21 และ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง 211 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถาบันภาษาไทยสิรินธร
 • The Sirindhorn Thai Language Institute brochure
 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  บริการวิชาการ
   
  การทดสอบสมรรถภาพ
   
  การเรียนการสอนของสถาบัน
   
  งานวิจัยของสถาบัน

  กิจกรรมของสถาบัน