หน้าแรก



ประกาศ รายชื่อผู้เข้าทดสอบ CU-TMC ครั้งที่ 2/2560 ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจุฬาวิชช์1 สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันภาษาไทยสิรินธรเปิดรับสมัครผู้สนใจทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยเพื่อวัดความรู้พื้นฐานและความสามารถในการใช้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารมวลชน (CU-TMC) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 60-24 เม.ย. 60 สนใจดูรายละเอียด ที่นี่                         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   สถาบันภาษาไทยสิรินธรเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ
     - หลักสูตร “การเขียนและการอ่านสารคดีเชิงวิเคราะห์” โดย รศ.ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น. ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
       ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่นี่
   

                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดูผลการทดสอบวัดระดับสมรรถภาพภาษาไทยของนิสิตชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 (ใช้รหัสนิสิตเป็นรหัสผ่านในครั้งแรก)

                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถาบันภาษาไทยสิรินธร
 • The Sirindhorn Thai Language Institute brochure
 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  บริการวิชาการ
   
  การทดสอบสมรรถภาพ
   
  การเรียนการสอนของสถาบัน
   
  งานวิจัยของสถาบัน

  กิจกรรมของสถาบัน