หน้าแรกสมัครสอบ CU-TMC   สมัครสอบ CU-TPT   สมัครสอบ CU-TFL (non-native)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบ CU-TPT ครั้งที่ 1/2560 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจุฬาวิชช์ 1 สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบ CU-TMC ครั้งที่ 1/2560 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 - 12.00 น.

ดูผลการทดสอบวัดระดับสมรรถภาพภาษาไทยของนิสิตชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 (ใช้รหัสนิสิตเป็นรหัสผ่านในครั้งแรก)

                        

(ที่นั่งเต็ม)สถาบันภาษาไทยสิรินธรเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้เรื่องบาลีสันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย" ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560 สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่

                         บาลีสันสกฤต

สถาบันภาษาไทยสิรินธรเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน" ในวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2560 รวม 2 วัน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560 สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่

                        บันทึกและจดหมาย

สถาบันภาษาไทยสิรินธรเปิดรับสมัครผู้สนใจทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยเพื่อวัดความรู้ในการใช้ภาษาไทยและทักษะการใช้ภาษาไทยที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อ (CU-TPT) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2560 - 10 มี.ค. 2560 สนใจดูรายละเอียด ที่นี่

 • ดูผลการทดสอบวัดระดับสมรรถภาพภาษาไทยของนิสิตแรกเข้า และของนิสิตชั้นปีที่ 3 (ใช้รหัสนิสิตเป็นรหัสผ่านในครั้งแรก)
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถาบันภาษาไทยสิรินธร
 • The Sirindhorn Thai Language Institute brochure
 • บริการวิชาการ
   
  การทดสอบสมรรถภาพ
   
  การเรียนการสอนของสถาบัน
   
  งานวิจัยของสถาบัน

  กิจกรรมของสถาบัน