หน้าแรก----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันภาษาไทยสิรินธร ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น" ประจำปี 2560 จากสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับบุคคลทั่วไป #CU-TMC ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

**** ทดสอบวันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 60 เวลา 9.30-12.00 น. ******

-- สถานที่สอบ : สถาบันภาษาไทยสิรินธร ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจุฬาวิชช์ 1 ถ. อังรีดูนังต์ --

### ดูแผนที่ ### คลิกที่นี่

>>>>ตรวจสอบรายชื่อ <<<<< คลิกที่นี่

#สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพิชชาพร สมมุติรัมย์ โทร. 02-218-9481


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารและอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ และการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ในการนี้ อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรให้การต้อนรับ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศที่ Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนางธนิสา สังขจันทร์ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร คลิกที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันภาษาไทยสิรินธร เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับบุคคลทั่วไป #CU-TMC ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ธ.ค. 60 (ปิดรับสมัครและชำระเงินภายใน 16.00 น. ของวันที่ 6 ธ.ค. 60) ทดสอบวันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 60 เวลา 9.30-12.00 น.

#สมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/ZC3SdJ หรือ สแกน QR code

#ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sti.chula.ac.th/academic/native/CU-TMC

#สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพิชชาพร สมมุติรัมย์ โทร. 02-218-9481


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สามารถเข้าตรวจและพิมพ์ผลการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60-31 ม.ค. 61 ที่ https://goo.gl/MwegPz หรือ สแกน QR code #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-218-9481

**ใช้รหัสนิสิตเข้าระบบในครั้งแรก


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันภาษาไทยสิรินธร และตัวแทนจากสถาบันฯ ร่วมตักบาตรพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเขียนรายงานการประชุม ให้กับบุคลากรของสภาสถาปนิก ณ หัองประชุม สำนักงานสภาสถาปนิก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณพิมล กุลบุญ และ อาจารย์ ดร. วิภาส โพธิแพทย์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันภาษาไทยสิรินธรขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบัน ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยเพื่อวัดความรู้ในการใช้ภาษาไทยและทักษะการใช้ภาษาไทยที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อสำหรับบุคคลทั่วไป (CU-TPT) ครั้งที่ 4/2560 (รอบพิเศษ)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันภาษาไทยสิรินธรเปิดรับสมัครผู้สนใจทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยเพื่อวัดความรู้ในการใช้ภาษาไทยและทักษะการใช้ภาษาไทยที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อสำหรับบุคคลทั่วไป (CU-TPT) 4/2560 (รอบพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 14-20 ก.ย. 60 สนใจดูรายละเอียด ที่นี่

>>>ดูประกาศจากสถาบัน  

>>กรอกใบสมัคร CU-TPT รอบพิเศษ/2560 วันที่ 14-20 ก.ย. 60<<   

                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(01 ก.ย. 2560)

ขยายเวลารับสมัคร....สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 สาขาการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติงานประจำสถาบันภาษาไทยสิรินธร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดูรายละเอียด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศที่ไต้หวัน

        เมื่อวันที่ 4 และ 12 สิงหาคม 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศที่ National University of Kaohsiung และ National Taipei University ไต้หวัน โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันภาษาไทยสิรินธร อาจารย์ ดร. เทพี จรัสจรุงเกียรติ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธร อาจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางธนิสา สังขจันทร์ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 ปฏิบัติงานประจำสถาบันภาษาไทยสิรินธร จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 6 ที่มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

        เมื่อวันที่ 24-27 มิถุนายน 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ครั้งที่ 6 ที่มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ ณัฐพล พึ่งน้อย ฉัตรียา ชูรัตน์ และวิรัลพัชร จรัสเพชร เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม

        เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ และ อาจารย์ ดร. วิภาส โพธิแพทย์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายศึกษาดูงานด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร

        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหารและอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ และการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ในการนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันภาษาไทยสิรินธรให้การต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการทดสอบดังกล่าว


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนประชาสัมพันธ์

        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ อัศวดรเดชา หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค ที่ปรึกษาชมรมสื่อบ้านนอก ในอุปถัมภ์มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และคุณสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถาบันภาษาไทยสิรินธร
 • The Sirindhorn Thai Language Institute brochure
 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  บริการวิชาการ
   
  การทดสอบสมรรถภาพ
   
  การเรียนการสอนของสถาบัน
   
  งานวิจัยของสถาบัน

  กิจกรรมของสถาบัน