หน้าแรก----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       สถาบันภาษาไทยสิรินธรเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

       - เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) วุฒิปริญญาโทขึ้นไปทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาการวัดผลและประเมินผล 1 ตำแหน่ง >>>>ดูรายละเอียด<<<<

       - เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) วุฒิปริญญาโทขึ้นไปทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกหรือโททางภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือภาษาศาสตร์ 3 ตำแหน่ง >>>>ดูรายละเอียด<<<<

        ##### สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 #####

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันภาษาไทยสิรินธรเปิดรับสมัครผู้สนใจทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยเพื่อวัดความรู้ในการใช้ภาษาไทยและทักษะการใช้ภาษาไทยที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อสำหรับบุคคลทั่วไป (CU-TPT) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2560 - 9 มิ.ย. 2560 สนใจดูรายละเอียด ที่นี่                         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดูผลการทดสอบวัดระดับสมรรถภาพภาษาไทยของนิสิตชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 (ใช้รหัสนิสิตเป็นรหัสผ่านในครั้งแรก)

                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถาบันภาษาไทยสิรินธร
 • The Sirindhorn Thai Language Institute brochure
 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  บริการวิชาการ
   
  การทดสอบสมรรถภาพ
   
  การเรียนการสอนของสถาบัน
   
  งานวิจัยของสถาบัน

  กิจกรรมของสถาบัน